Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

Informace pro akcionáře

Kontakt pro poskytování informací pro akcionáře v záležitostech týkající se dividend, akcií, cenných papírů, kapitálového trhu, informací poskytovaných v rámci informačních povinností, konsolidovaných výročních a pololetních zpráv:
Ing. Dagmar Polášková – Manažerka financí a zásobování
tel.: 571 602 183, mobil: 604 273 102, e-mail: d.polaskova@energoaqua.cz

31.května 2024
Doplňující informace k dokumentům valné hromady konané dne 19.6.2024

Změna Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady-společnost PROSPERITA finance s.r.o

Jedná se jen o změnu osoby oprávněné zastupovat společnost PROSPERITA finance s.r.o. Pan Ing. Miroslav Kučera byl s účinnosti k 29. 05. 2024 odvolán z funkce jednatele, a proto je v novém návrhu smlouvy o výkonu funkce uvedeno jméno druhého jednatele společnost PROSPERITA finance s.r.o pana Ing. Tomáše Holce.

17.května 2024
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 19.6.2024
Plná moc k zastupování na VH , ke stažení ve formátu docx Dokumenty týkající se pořadu valné hromady konané dne 19.6.2024:

Celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený

19.dubna 2024
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2023. Ke stažení je zde.

26.září 2023
Uveřejnění Pololetní finanční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za 1. pololetí 2023. Ke stažení je zde.

3.července 2023
Oznámení o výplatě dividend za rok 2022. Ke stažení je zde.

19.května 2023
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 20.6.2023
Plná moc k zastupování na VH , ke stažení ve formátu docx

Dokumenty týkající se pořadu valné hromady konané dne 20.6.2023:

Celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený

28.dubna 2023
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2022. Ke stažení je zde.

21.prosince 2022
Oznámení o snížení základního kapitálu. Ke stažení je zde.
Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva pro věřitele. Ke stažení je zde.

11.listopadu 2022
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 15.12.2022
Plná moc k zastupování na VH , ke stažení ve formátu docx

Dokumenty týkající se pořadu řádné valné hromady konané dne 15.12.2022:

Celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený

30.září 2022
Uveřejnění Pololetní finanční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za 1. pololetí 2022. Ke stažení je zde.

28.července 2022
Oznámení o výplatě dividend za rok 2021. Ke stažení je zde.

27.května 2022
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 28.6.2022
Plná moc k zastupování na VH , ke stažení ve formátu docx

Dokumenty týkající se pořadu valné hromady konané dne 28.6.2022:

Celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený

29.dubna 2022
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2021 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

30.září 2021
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za 1. pololetí 2021. Ke stažení je zde.

20.července 2021
Oznámení o výplatě dividend za rok 2020. Ke stažení je zde.

21.května 2021
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku

Aktuálně: Podmínky účasti na valné hromadě v podmínkách covidových opatření

Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 22.6.2021

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu:

30.dubna 2021
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2020 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

30.září 2020
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2020 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

21.září 2020
Oznámení o snížení základního kapitálu. Ke stažení je zde.

17.července 2020
Oznámení o výplatě dividend za rok 2019. Ke stažení je zde.

2.června 2020
Uveřejnění opravené Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2019 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

21.května 2020
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny

30.dubna 2020
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2019 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

30.září 2019
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2019 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

4.července 2019
Oznámení o výplatě dividend za rok 2018. Ke stažení je zde.

15.května 2019
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

30.dubna 2019
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2018 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

30.listoppadu 2018
Uveřejnění opravené Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2017 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

27.září 2018
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2018 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

20.září 2018
Oznámení - Opakovaná výplata nevyplacených dividend za roky 2016 a starší, na základě zaslaných písemných žádostí, bude probíhat v průběhu října, listopadu a prosince 2018.

7.srpna 2018
Formulář pro výplatu dividend za rok 2016 a roky předchozí

7.srpna 2018
Formulář pro výplatu dividend za rok 2017 ČSOB

7.srpna 2018
ČSOB dopis akcionářům – výplata dividend za rok 2017

7.srpna 2018
Výzva pro zahraniční akcionáře pro zaslání potvrzení o daňové rezidenci

20.července 2018
Oznámení o výplatě dividend za rok 2017. Ke stažení je zde. zde.

9.května 2018
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

26.dubna 2018
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2017 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

21.února 2018
Uveřejnění opravené Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2017 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

9.ledna 2018
Uveřejnění opravené Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2016 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

27.prosince 2017
Informace o nabytí vlastních akcií emitenta. Ke stažení je zde.

26.září 2017
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2017 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

31.července 2017
Oznámení o výplatě dividend za rok 2016. Ke stažení je zde.

Doplňující informace k výplatě dividend:

26.května 2017
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

28.dubna 2017
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2016 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

15.listopadu 2016
Uveřejnění druhé opravy Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

15.listopadu 2016
Uveřejnění druhé opravy Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

29.září 2016
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2016 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

1.července 2016
Oznámení o výplatě dividend za rok 2015. Ke stažení je zde.

20.května 2016
Uveřejnění opravené Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

20.května 2016
Uveřejnění opravené Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

18.května 2016
Uveřejnění Mezitimní zprávy představenstva ENERGOAQUA, a.s. za období 1-4 2016 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

9.května 2016
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

29.dubna 2016
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

29.dubna 2016
Uveřejnění Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

11.ledna 2016
Doplňující informace o výkupu vlastních akcií. Ke stažení jsou zde.

11.ledna 2016
Formuláře Oznámení o zájmu prodat akcie:

 • fyzické osoby – vlastnický účet. Ke stažení je zde.
 • právnické osoby – vlastnický účet. Ke stažení je zde.
 • fyzické osoby – zákaznický účet (účet správce). Ke stažení je zde.
 • právnické osoby – zákaznický účet (účet správce). Ke stažení je zde.

1.ledna 2016
Doplňující informace pro akcionáře o výplatě dividend za rok 2014. Ke stažení jsou zde.

Doplňující informace pro akcionáře s daňovou rezidenturou mimo Českou republiku. Ke stažení jsou zde.

Doplňující informace pro akcionáře o výplatě nevyplacených dividend za rok 2013 a za roky předchozí. Ke stažení jsou zde.

18.prosince 2015
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

23.listopadu 2015
Uveřejnění opravené Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

23.listopadu 2015
Uveřejnění opravené Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

19.listopadu 2015
Uveřejnění Mezitimní zprávy představenstva ENERGOAQUA, a.s. za období 7-10 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

31.srpna 2015
Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

3.července 2015
Oznámení o výplatě dividend za rok 2014 uveřejněním v Lidových novinách. Ke stažení je zde.

26.června 2015
Oznámení o výkupu vlastních akcií.

8.června 2015
Informace pro výplatu dividend

18.května 2015
Uveřejnění Mezitimní zprávy představenstva ENERGOAQUA, a.s. za období 1-4 2015 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

30.dubna 2015
Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

29.dubna 2015
Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

29.dubna 2015
Uveřejnění Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

21.dubna 2015
Oznámení o prohlášení akcií za neplatné. Ke stažení je zde.

2.března 2015
Uveřejnění opravené Mezitimní zprávy představenstva ENERGOAQUA, a.s. za období 7-10 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

16.února 2015
Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání cenných papírů je ke stažení zde.

27.listopadu 2014
Oznámení o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a Výzva k odevzdání cenného papíru je ke stažení zde.

19.listopadu 2014
Uveřejnění Mezitimní zprávy představenstva ENERGOAQUA, a.s. za období 7-10 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

12.listopadu 2014
Uveřejnění opravené Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2013 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

12.listopadu 2014
Uveřejnění opravené Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2013 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde

8.září 2014
Pozvánka na řádnou valnou hromadu. Ke stažení je zde.

 • Plná moc k zastupování na RVH

  29.srpna 2014
  Uveřejnění Pololetní zprávy ENERGOAQUA, a.s. za rok 2014 ve formě brožury v sídle společnosti. Ke stažení je zde.

  14.srpna 2014
  Formální náležitosti písemné žádosti o výplatu dividend. Ke stažení je zde.

  10.července 2014
  Oznámení o výplatě dividend za rok 2013 uveřejněním v Lidových novinách. Ke stažení je zde.

  19.května 2014
  Uveřejnění Mezitimní zprávy představenstva ENERGOAQUA, a.s. za období 1-4 2014 ve formě brožury v sídle společnosti.Ke stažení je zde

  25.dubna 2014
  Svolání valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku a deníku Lidové noviny. Ke stažení je zde.

  25.dubna 2014
  Uveřejnění Výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2013 ve formě brožury v sídle společnosti.Ke stažení je zde

  25.dubna 2014
  Uveřejnění Konsolidované výroční zprávy ENERGOAQUA, a.s.za rok 2013 ve formě brožury v sídle společnosti.Ke stažení je zde

  22.dubna 2014
  Výzva k výměně akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 8,-Kč. Ke stažení je zde.

  19.listopadu 2013
  Svolání mimořádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku. Ke stažení je zde.

 •    


  Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
  1. máje 823

  756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  energoaqua@energoaqua.cz

  SEO