Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

Životní prostředí v ENERGOAQUA, a.s.

Plní a dodržuje všechny platné legislativní a právní předpisy, tj. zákony, nařízení a vyhlášky v oblasti ochrany životního prostředí při všech svých činnostech.

Spolupracuje s orgány státní správy a ostatními organizacemi při uskutečňování politiky životního prostředí.

Nad rámec ustanovení požadavků legislativy životního prostředí je zaveden a periodicky prověřován systém řízení ochrany životního prostředí (EMS), jsou určeny a trvale vyhodnocovány programy a cíle Environmentální politiky.

Při své energetické a vodohospodářské činnosti respektuje existenci okolních průmyslových firem nebo bytové zástavby. Za ekonomicky přijatelných podmínek usiluje o odstranění nebo omezení negativních vlivů výrobních aktivit na životní prostředí, tj. snižování emisí znečišťujících látek do vody a ovzduší, důsledné třídění odpadů, odpovědné nakládání s chemickými látkami a přípravky, navrhování nových postupů a systémů pro prevenci rizik, negativních vlivů a havárií včetně postupů při eliminaci jejich následků.

Využívá komplexní systém vzdělávání pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získání potřebných znalostí a zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí.

   


Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
energoaqua@energoaqua.cz