Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

Informace pro výplatu dividend

Na základě přijatého usnesení valné hromady společnosti Energoaqua,a. s. ze dne 5.června 2015 se dividendy za rok 2014 a nevyplacené dividendy za roky předchozí vyplácí již výlučně na účty akcionářů uvedených v seznamu akcionářů vedený centrálním depozitářem cenných papírů v Praze. V případě, že akcionář nemá zapsaný účet v tomto seznamu a požaduje dividendy vyplatit, je povinen dodatečně zápis provést a náklady na pořízení nového aktualizovaného výpisu společnosti Energoaqua, a. s. uhradit předem.

Pořízení výpisu seznamu akcionářů je zpoplatněno dle sazebníku CDCP.

Úhrada poplatku předem je možná pouze bezhotovostně, v českých korunách, na bankovní účet společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Akcionáři s daňovou rezidenturou mimo ČR jsou povinni zaslat na adresu sídla společnosti ENERGOAQUA, a. s. úřední potvrzení příslušného daňového úřadu o jejich daňové rezidentuře s uvedením příslušné sazby srážkové daně opatřené apostilou. V opačném případě bude dividenda zdaněna sazbou srážkové daně 35%.

Zveřejněné články v Lidových novinách, související s výplatou divident:

 • LN 22. dubna 2014 - Oznámení akcionářům
 • LN 25. dubna 2014 - Pozvánka na VH
 • LN 14. července 2014 - Rozhodnutí o výplatě dividend za rok 2013
 • LN 9. září 2014 - Pozvánka na VH

 •    


  Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
  1. máje 823

  756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  energoaqua@energoaqua.cz

  SEO