Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

TECHNICKÉ PLYNY

Středisko technických plynů zajišťuje

 • výrobu, úpravu a distribuci stlačeného vzduchu
 • provozování distribučního skladu tech. plynů
 • skladování a distribuce plynného vodíku
 • skladování kapalného a distribuce plynného kyslíku
 • skladování, distribuce kapalného a plynného dusíku
 • provozování regulačních stanic,distribuce zemního plynu

výroba suchého vzduchuStředisko výroby technických plynů se zabývá výrobou a distribucí stlačeného vzduchu,plynného
a kapalného dusíku, plynného vodíku, plynného kyslíku a zemního plynu . Energoaqua a.s. je držitelem licence na distribuci zemního plynu. Technické plyny jsou rozvedeny v průmyslovém areálu, potrubím umístěných na trubních mostech a pomocí přípojek jsou distribuovány k odběratelům do jednotlivých objektů.
Energoaqua a.s. provozuje distribuční sklad technických plynů v láhvích firmy Air Products kde lze objednat i zvláštní druhy plynu, směsy plynů.

TECHNICKÉ ÚDAJE JEDNOTLIVÝCH PLYNŮ

Stlačený vzduch
Vyrábí se pomocí dvoustupňových šroubových, bezmazných kompresorech s následnou úpravou adsorbčním sušením.
Stlačený vzduch se vyrábí ve variantách:

 • sušený s rosným bod – 45 °C
 • nesušený s rosným bod +10 °C

Stlačený vzduch je distribuován potrubím k odběratelům s tlakovými parametry < 0,55 - 0,65 > Mpa.

Kapalný a plynný dusík
Kapalný dusík je navážen cisternovými vozy do velkoobjemových zásobníků, kde část se zplyňuje pomoci vzduchových odpařovačů a část se distribuje v kapalném stavu.
Dusík je distribuován:

 • centrálním rozvodem s tlakovými parametry < 0,3 - 0,4 > Mpa
 • podružným rozvodem s tlakovými parametry < 0,6 - 0,7 > Mpa

Plynný vodík
Plynný vodík je navážen bateriovými vozy do velkokapacitního zásobníku, v redukční stanici je vodík redukován na požadovaný přetlak.
Vodík je distribuován:

 • centrálním rozvodem s tlakovými < 0,17 - 0,21 > Mpa
 • podružným rozvodem s tlakovými parametry < 0,55 - 0,65 > Mpa
 • podružným rozvodem s tlakovými parametry < 0,6 - 0,8 > Mpa

Plynný kyslík
Kapalný kyslík je navážen cisternovými vozy do velkokapacitního zásobníku. Kapalný kyslík je ve vzduchových odpařovačích zplyňován na plynný kyslík a je rozveden potrubím do jednotlivých objektů, kde je dále redukován na nižší tlak.
Plynný kyslík je distribuován:

 • centrálním rozvodem s tlakovými < 0,6 - 0,8 > Mpa
 • podružným rozvodem v objektech s tlakovými parametry < 0,28 - 0,32 > Mpa

 

   


Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
energoaqua@energoaqua.cz