Energoaqua a.s.
   
 
O společnosti 

Kontakt 

Energetický IS  

Politika kvality a EMS  

Životní prostředí  

Aktuality  

Informace pro akcionáře  

Pracovní příležitosti  

Provozy  

Optalit  

Eanet  

Dokumenty  

Pronájmy  

Výstavba  

V souladu s § 101 zákoníku práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vás informujeme o rizicích, která vznikají v rámci činnosti společnosti ENERGOAQUA, a.s. Všechny osoby, které se pohybují v prostorech společnosti jsou povinné dodržovat přijatá bezpečnostní opatření k ochraně před působením těchto rizik. Katalogy rizik, dle charakteru vámi prováděné činnosti, naleznete v níže uvedených dokumentech. Tímto vás zároveň vyzýváme, abyste společnost ENERGOAQUA, a.s. informovali o rizicích, která souvisejí s vaší činností.

Katalog rizik společnosti ENERGOAQUA, a.s. pro jednotlivá hospodářská střediska (HS):

·        HS 2200 Správa majetku a investic (pronájem a správa objektů, potrubní mosty)

·        HS 2500 Informační technologie a Telekomunikace

·        HS 6100 Kompresorová stanice a rozvody technických plynů

·        HS 6200 Výroba tepelné energie

·        HS 6300 Vodní hospodářství (úpravna vod, provoz demineralizační stanice)

·        HS 6400 Vodní hospodářství (čistírna odpadních vod)

·        HS 1000_2600 administrativni činnosti

·        HS 6600 Rozvody elektrické energie

·        HS 6800 Laboratoř pro čistírnu odpadních vod

·        HS 8000 Rozvod a dodávka tepla

·        HS 7020 Zámečnická a strojní dílna

SAZEBNÍK POKUT DODAVATELSKÝM FIRMÁM ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP, PO a ŽP:

·        Pokuty dodavatelům platné od 1.1.2024

   


Energoaqua.cz© 2004 ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
energoaqua@energoaqua.cz